علل بروز ناراحتی های قلبی چیست ( پاسخ به پرسش های شما )

*** سوال : علل بروز ناراحتی های قلبی چیست در صورتی که یک مریض قلبی ۸۵درصد ازناحیه دو رگ قلب گرفتگی داشته ومشکل نارسائی کلیه هم داشته باشد ونتوان وی را عمل کرد شما چه راهی را پیشنهاد می کنید ایا واقعا عمل کردن موجب از دست دادن وی می …

ادامه مطلب »