پزشکان بدون مرز درمان
خانه / تبليغات در سایت
تلگرام

تبليغات در سایت

با یک سفارش در سه سایت تبلیغ بنری و یا در پنج سایت تبلیغ متنی کنید

گروه سایت های پزشکی ” پزشکان بدون مرز ” ( pezeshk.us)  ، پزشکان ایران ( pezeshkan.org) و مجله اطلاعات پزشکی (pezeshkan.info) به عنوان پایگاه اطلاع رسانی اخبار پزشکی ، آموزشی و سلامتی ، دارای بازدیدکنندگانی با سلایق و علایق متنوع و از کلیه کشورهای جهان می باشد  . بنابراین می تواند محیطی مناسب جهت نمایش آگهی های تبلیغاتی شما باشد و تبلیغات شما در سایت های ما ، امکان معرفی محصولات و خدمات شما را به هزاران بازدید کننده از داخل و خارج کشور فراهم می کند.

لازم به ذکر است با انتخاب یکی از تبلیغات بنری،  بنر مورد نظر شما در هر سه سایت تحت پوشش ما ( www.pezeshk.us)   ،  (pezeshkan.org)  و (pezeshkan.info) نمایش داده خواهد شد . و یا با انتخاب تبلیغ متنی ، لینک شما در پنج سایت  شامل سایت های زیر نمایش داده خواهد شد :

http://pezeshk.us   پزشکان بدون مرز
http://pezeshkan.org       پزشکان ایران
http://pezeshkan.info    مجله اطلاعات پزشکی
http://pptfa.com     بانک پاورپوینت ایران
http://sososite.org
  مجله زندگی ( سوسوسایت )

انواع تبلیغات و تعرفه و محل نمایش آن در سایت :

 

**** نکات مهم :

* چنانچه اگهی برای ۱ سال رزرو گردد مبلغ آگهی ۱۰ ماهه محاسبه خواهد شد.

*  طراحی آگهی توسط  سفارش دهنده صورت خواهد گرفت .

* تبلیغات  متنی :

تبلیغ متنی در مکانهایی که در سایت مشخص شده است می تواند .  شامل حداکثر ۱۸ حرف باشد که به سایت و یا صفحه مورد نظر شما لینک داده می شود . هزینه تبلیغ یک متن ۱۸ حرفی همراه با لینک به شما به مدت یک ماه ۱۰۰ هزار تومان  و حداقل مدت سفارش نیز دو ماه است .

http://pezeshk.us
http://pezeshkan.org
http://pezeshkan.info
http://pptfa.com
http://sososite.org

** نمونه  ، مکان و سایز فایلهای تبلیغاتی و تعرفه ماهانه نمایش آن:

مکان بنر : بنر فوق در قسمت فوقانی سایت قرار دارد و سایز آن ۶۰*۴۸۶ می باشد و در تمامی صفحات سایت قابل مشاهده است . و در تمامی صفحات سایت  قابل مشاهده است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۵۰۰ هزار تومانهزار تومان می باشد .

مکان بنر : بنر فوق در قسمت فوقانی سایت ابتدای اخبار سایت  قرار دارد و سایز آن ۶۰*۴۸۶ می باشد و در تمامی صفحات سایت قابل مشاهده است . و در تمامی صفحات سایت  قابل مشاهده است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۵۰۰ هزار تومانهزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . اولین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایز آن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . این آگهی همواره در قسمت هایی از سایت نمایش داده می شوند که بازدید کنندگان بدون Scroll نمودن صفحه ( بالا و پایین نمودن صفحه ) بتوانند آگهی شما را مشاهده نمایند که این خود بر افزایش بازدهی تبلیغات شما می افزاید . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۳۵۰   هزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . دومین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایز آن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . این آگهی همواره در قسمت هایی از سایت نمایش داده می شوند که بازدید کنندگان بدون Scroll نمودن صفحه ( بالا و پایین نمودن صفحه ) بتوانند آگهی شما را مشاهده نمایند که این خود بر افزایش بازدهی تبلیغات شما می افزاید . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۳۴۰ هزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . سومین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایز آن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۳۳۰ هزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . چهارمین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایز آن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۳۲۰ هزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . پنجمین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایز آن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۳۱۰ هزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . ششمین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایزآن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . این آگهی همواره در قسمت هایی از سایت نمایش داده می شوند که بازدید کنندگان بدون Scroll نمودن صفحه ( بالا و پایین نمودن صفحه ) بتوانند آگهی شما را مشاهده نمایند که این خود بر افزایش بازدهی تبلیغات شما می افزاید . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۳۰۰  هزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . هفتمین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایز آن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است .  هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۲۹۰ هزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . هشتمین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایز آن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۲۸۰ هزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . نهمین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایز آن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۲۷۰ هزار تومان می باشد .

مکانی برای تبلیغات شما جهت آگاهی کلیک کنید

مکان بنر : بنرفوق در ستون پهن  کناری سمت راست قرار دارد . دهمین بنر نمایش داده شده در ستون پهن کناری می باشد .سایزآن ۷۰  *۲۳۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۲۶۰ هزار تومان می باشد .

 

 

مکان بنر : بنر فوق در قسمت پایین مشروح یک خبر نمایش داده می شود  و سایز آن ۶۰*۴۶۸ می باشد و در تمامی صفحات و در پایین تمامی اخبار سایت  قابل مشاهده است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۲۵۰ هزار تومان می باشد .

0004

مکان بنر : بنرفوق در ستون باریک کناری سمت راست قرار دارد . اولین بنر نمایش داده شده در ستون باریک کناری بعد از ستون پهن می باشد .سایز آن ۲۴۰۲۰ می باشد  در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۲۵۰ هزار تومان می باشد.

0004

مکان بنر : بنرفوق در ستون باریک کناری سمت راست قرار دارد . دومین بنر نمایش داده شده در ستون باریک کناری بعد از ستون پهن می باشد . سایز آن ۲۴۰ *۱۲۰ می باشد در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۲۵۰ هزار تومان می باشد .

0004

مکان بنر : بنرفوق در ستون باریک کناری سمت راست قرار دارد . سومین بنر نمایش داده شده در ستون باریک کناری بعد از ستون پهن می باشد . سایز آن ۲۴۰ *۱۲۰ می باشد در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۲۵۰ هزار تومان می باشد .

سایت پزشکان فارسی زبان
مکان بنر : بنرفوق در ستون باریک کناری سمت راست قرار دارد . چهارمین بنر نمایش داده شده در ستون باریک کناری بعد از ستون پهن می باشد . سایز آن ۸۰ *۱۰۰ می باشد در  تمامی صفحات قابل رویت است . هزینه نمایش ماهانه این بنر همراه با لینک به سایت شما  ۱۳۰ هزار تومان می باشد .حداقل مدت سفارش نیز دو ماه است .

*** تبلیغ محصول و خدمات شما در قالب یک صفحه خبری :

در صورتی که شما تمایل دارید سایت پزشکان بدون مرز و سایت پزشکان ایران درقالب یک خبر یک صفحه ای با ۵۰ خط متن ( با فونت استاندارد این سایت ) همراه با نمایش سه عکس با حجم هر کدام حداکثر ۵۰ کیلوبایت به معرفی محصول شما بپردازد هزینه آن ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود این خبر به مدت یک سال در آرشیو مطالب سایت باقی خواهد ماند و بوسیله موتورهای جستجوگر اینترنت قابل دسترسی می باشد و در صورتی که کسی خواهان جستجوی چنین محصول و یا خدماتی در اینترنت باشد با توجه به اعتبار سایت پزشکان بدون مرز در موتورهای جستجو محصول شما جزء موارد معرفی شده در جستجوهای صفحات اول آن نمایش داده خواهد شد . در صورتی که در سال های بعد خواهان حفظ این صفحه در آرشیو سایت باشید هزینه سالیانه آن ۲۰۰ هزارتومان خواهد بود .

سفارش آگهی :

جهت درج آگهی در سایت پزشکان بدون مرز و سایت پزشکان ایران ، لازم است شرحی کوتاه در مورد سایت ، وبلاک و یا محصول خود درج کنید . همچنین نشانی  وبلاک یا سایت خود و آدرس ایمیل خود را ذکر کنید.

ایمیل های ما جهت تماس شما :

info@pezeshk.us

info@pezeshkan.org

تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *