خانه / مامایی / دستورالعمل نحوه استفاده از قرص آهن واسید فولیک درخصوص مادرباردار مبتلا به تالاسمی
مجله پزشکی

دستورالعمل نحوه استفاده از قرص آهن واسید فولیک درخصوص مادرباردار مبتلا به تالاسمی

دستورالعمل نحوه استفاده از قرص آهن واسید فولیک درخصوص مادرباردار مبتلا به تالاسمی

۱-   به مادران مبتلا به تالاسمی مینور نیز باید مصرف روزانه ۶۰ میلی گرم قرص آهن ویک میلی گرم اسید فولیک را تجویز نمود. اگر مادری حاضر به مصرف قرص آهن نیست باید درفواصلی (بنابرنظر پزشک معالج ومیزان هموگلوبین )میزان آهن وفرتنین وی اندازه گیری شود

۲-   انتظار می رود میزان هموگلوبین در خانم های مبتلا به تالاسمی دربارداری، ۱۰-۸ میلی گرم در دسی لیتر درسه ماهه دوم و۱۱-۹ میلی گرم در دسی لیتر درزمان ترم باشد. متاسفانه مورد گزارش شده استان قزوین هموگلوبین ۷ داشته وبه نظر می رسدآنمی دیگری ،شاید آنمی فقر آهن نیز برمشکلش اضافه شده باشد.برای بررسی آنمی فقر آهن اندازه گیری TIBC ،آهن سرم وفریتین لازم است متاسفانه دراین مادر درهفته ۳۶ بارداری آهن خون اندازه گیری شده وبررسی علمی آنمی انجام نشده است.درنهایت اگر خانمی مبتلا به تالاسمی با Hgb پایین ترازحد انتظارمی باشد ومتخصص زنان علت آنمی ایشان راکشف نکرده باشد باید مشاوره داخلی – هماتولوی انجام شود که علت پایین بودن هموگلوبین بابررسی های تخصصی مشخص وبرای رفع آن اقدام گردد.درپایان توصیه می شود

 درخصوص تجویز مکمل ها به خانم های مبتلا به تالاسمی مانند بند ۱ اقدام نمایند.درضمن الگوریتم بررسی آنمی بر اساس  کتاب دنفورث است.

مطالب داغ امروز :

نکاتی برای تغذیه صحیح

– میوه به همراه غذا یا بعد از آن میوه به سرعت جذب می‌شود، اما …

مصرف دارو در بارداری

وابستگی مستقیم جنین به مادر حساسیت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای را برای او به‌وجود می‌آورد و …

مسکن های ممنوع برای زن باردار

هر قدر متخصصان در مورد مسکن ها بد بگویند و از ممنوع بودن استفاده از …