پزشکان بدون مرز درمان
خانه / مشروح اخبار / اختلالات مرتبط با مواد
تلگرام

اختلالات مرتبط با مواد

اختلالات مرتبط با مواد Substance-Related Disorder

الکل آبجو ، شراب

علایم مسمومیت : تکلم مبهم ، ناهماهنگی حرکتی ، عدم تعادل در راه رفتن ، نیستاگموس ، بهت زدگی ، صورت برافروخته اختلال حافظه ، کما و مرگ

علایم محرومیت : افزایش فعالیت سمپاتیک ، لرزش دست ، بی خوابی ، تهوع ، استفراغ ، توهمات ، خطای حسی زود گذر ، اضطراب ، صرع ، تحریک روانی – حرکتی ، دلیریوم ترمنس

مداخلات پزشکی و پرستاری در مسمومیت : درمان حمایتی ، دادن مواد مغذی مانند تیامین ، ویتامین
12 B ، مراقبت از نظر ستیزه جویی ، ضربه سر و سقوط

مواد افیونی: تریاک ،هروئین، مرفین ،کدئین

اسامی رایج ( خیابانی ) : smack , yunk , Hard ,stuff , school Boy

علائم مسمومیت : دپرسیون تنفسی ، برادی کاردی ، کاهش فشار خون ، پوست سرد و مرطوب ، کاهش دمای بدن ، مردمک ریز ، کما

علائم محرومیت : بیقراری ، اشتیاق به دارو ، خمیازه ، اشک ریزش ، آبریزش از بینی ، کرامپهای شکمی ، درد عضلانی و استخوانی ، لرزش ، سیخ شدن موهای بدن .

مداخلات پزشکی و پرستاری در مسمومیت : حفظ تهویه ی تنفسی ، دادن اکسیژن ، تجویز
آنتاگونیست ها ، کنترل علائم حیاتی هر 15 تا 30 دقیقه تا زمانی که بیمار به هوش بیاید .

حشیش

اسامی رایج ( خیابانی ) : ماری جوانا ، علف هرز ، چرس بند ، بنگ ، دیگ ، داگا

علایم مسمومیت : نشسئگی یا ملال ، اضطراب ، سوءظن ، خنده نابجا ، احساس دگرگونی زمان ، انزوا طلبی ، اختلال قضاوت ، پرخونی ملتحمه چشم ، افزایش اشتها ، خشکی دهان ، تاکیکاردی

علایم محرومیت : میل برای مصرف دارو ، بی خوابی ، بیقراری

مداخلات پزشکی و پرستاری در مسمومیت : مریض را حمایت کنید و به او اطمینان بدهید . برای بیقراری آرام بخش بدهید .

توهم زاها : LSD، مسکالین ، هارمین ، پسیلوسین ، DMT، ایبوگائین ، هارمالین

اسامی رایج خیابانی : Acid , Angel . Peyote

علایم مسمومیت : اضطراب ، افسردگی ، عقاید ارجاعی ، تفکر پارانوئیدی ، توهمات ، خطاهای درکی ، مسخ شخصیت ، اتساع مردمک ، تاکیکاردی ، تعریق ، تاری دید ، لرزش ، ناهماهنگی حرکتی

علایم محرومیت : شواهدی از علایم محرومیت وجود ندارد .

مداخلات پزشکی و پرستاری در مسمومیت : محیطی ساکت و حمایت کننده فراهم کنید ، درمان اضطراب با بنزویازپین ها

فن سیکلیدین

اسامی رایج ( خیابانی ) : گرد فرشته ، کریستال ، صلح ، سوخت ، راکت ، آرام بخش اسب ، Hog

علایم مسمومیت: ستیزه جویی ، تهاجم ، تهییج ، رفتار تکانه ای و غیر منتظره ، نیستاگموس ، افزایش فشار خون و ضربان قلب ، اختلال تکلم ، آتاکسی ، سفتی عضلانی ، تشنج ، تعریق ، حساسیت شنوایی

علایم محرومیت : شواهدی از علایم محرومیت وجود ندارد .

مداخلات پزشکی و پرستاری در مسمومیت : محیطی ساکت فراهم کنید ، بیمار ایزوله شود زیاد با بیمار صحبت نشود ، اسیدی کردن ادرار برای دفع سریع دارو ، برای تهییج از داروی ضد جنون استفاده کنند ، در مهار تمام بدن بی حرکت شود .

مسکن خواب آور ضد اضطراب

اسامی رایج ( خیابانی ) : باربیتورات ها ( مانند فنوباربیتال ) ، بنزودیازیین ها ( مانند دیازپام ) مپروبامات ، گلوتتیماید و غیره

علایم مسمومیت : تکلم کند و مبهم ، ناهماهنگی حرکتی عدم تعادل در راه رفتن ، اختلال توجه یا حافظه

علایم محرومیت : تهوع ، استفراغ ، اضطراب ، ضعف ، ناخوشی ، تحرک اتونومیک ، تحریک پذیری ، افزایش حساسیت به نور و صدا ، بیخوابی بارز ، تشنج

مداخلات پزشکی و پرستاری در مسمومیت : ایجاد استفراغ ، شستشوی معده ، استفاده از زغال فعال ، کنترل علایم حیاتی ، جلوگیری از خواب بیماری که هوشیار است .

کافئین

اسامی رایج ( خیابانی ) : قهوه ، چایی ، کولا

علایم مسمومیت : بیقراری ، اضطراب ، عصبانیت ، تحریک پذیری ، بیخوابی ، صورت برافروخته ، دفع ادرار، اختلالات معدی ، روده ای ، پیچش عضلانی تاکی کاردی ، خستگی پذیری ، تحریک روانی ، حرکتی

علایم محرومیت : سر درد ،تحریک پذیری ، تهوع ، احساس خستگی ، افسردگی ، استفراغ ، اختلال در عملکرد روانی حرکتی ، میل شدید به مصرف کافئین ، درد و سفتی عضلانی .

نیکوتین

اسامی رایج ( خیابانی ) : محصولات تنباکو مانند سیگار

علایم محرومیت : میل به مصرف نیکوتین ، تحریک پذیری ، خشم ، احساس ناکامی ، اضطراب ، اشکال در تمرکز ، بیقراری ، برادیکاردی و افزایش اشتها

محرکها : کوکائین ، آمفتامین ها

اسامی رایج ( خیابانی ) : freebase , coke , crack , lady , girl , snow , rock , blow , bennies , dexedrine ,ice , crank ,speed

علایم مسمومیت : تعریق ، لرز ، تاکیکاردی ، اتساع ، مردمک ، افزایش فشار خون ، لرزش ، تهوع ، استفراغ ، تب ، تشنج ، بیقراری ، اضطراب ، پرخاشگری ، تفکر پارانوئید

علایم محرومیت : میل مفروط برای دارو ، احساس خستگی ، بی حالی ، احساس گناه ، اضطراب ، احساس درماندگی ، نومیدی و بی ارزشی

مداخلات پزشکی و پرستاری در مسمومیت : محیطی ساکت فراهم کنید . بیمار را از واقعیت آگاه کنید تا زمان رسیدن به ثبات علایم حیاتی کنترل کنید .

تلگرام

مطالب داغ امروز :

انواع چربی

در بدن ۲ نوع متفاوت چربی وجود دارد: چربی سفید و چربی قهوه ای . …

درد تیز در زیر پستان سمت چپ

درد تیز زیر پستان چپ در ناحیه سینه است بسیاری از ریشه های درد ممکن، …