پزشکان بدون مرز درمان
خانه / مشروح اخبار / آشنایی با افسردگی
تلگرام

آشنایی با افسردگی

در بعضی افراد دوره های افسردگی به تناوب جای خود را به دوره های خوشحالی مفرط و کژکاری رفتاری موسوم به مانی می دهند.این گونه افراد نوعی بیماری افسردگی به نام اختلال دوقطبی یا افسردگی شیدایی یا بیماری افسردگی-شیدایی دارند.این بیماری می تواند به پیش فعالی و تحریک پذیری و خوداعتمادی افراطی در بیمار منجر شود.به علاوه این بیماری نیروی قضاوت عادی را از بین ببرد و باعث بروز رفتار جسورانه و بی پروا بشود.

برای نمونه احساس شکست ناپذیر بودن وولخرجی مفرط میشل همگی نشانه های مانی یا شیدایی وی هستند.

ادواری خویی که آن را اختلال ادواری خویی نیز می نامند نوعی افسردگی دو قطبی خفیف اما طولانیتر از افسردگی دو قطبی است.بیماران ادواری خو خلقهایی دارند که بین مانی خفیف هیپومانی و افسردگی خفیف در نوسان است.

افسردگی دو قطبی نیز مانند افسردگی عمده می تواند که خطرناک باشد.در مرحله افسردگی این بیماری ذهن بیمار مملو از افکار خودکشی می شود.

در دوره مانی این بیماری ممکن است قضاوت صحیح مختل بشود و بیمار آسیب ناشی از اعمال خود را متوجه نشود.برای نمونه ممکن است که شما حسابی قرض بالا بیاورید واز لحاظ جنسی بی بندوبار بشوید در بعضی موارد ممکن است افراد مبتلا به مانی ارتباط خود با واقعیت را از دست بدهند

انواع خفیفتر و کم رواجتر افسردگی شامل افسرده خویی که آن را اختلال افسرده خویی یا روان رنجوری افسردگی نیز می نامند.نوعی افسردگی جزئی است که آن را اختلال افسردگی خفیف نیز می نامند .

اختلال افسردگی کوتاه مدت عودکننده شیبه افسردگی عمده است ولی فقط مدت کوتاهی طول می کشد.افسردگی پس زایمانی یک بیماری افسردگی است که در زایمانهای اول در حدود یک هفته تا شش ماه پس از زایمان روی می دهد.اختلال ملال پیش از قاعدگی یک بیماری دوره ای است که 3تا 5درصد اززنان به هنگام قاعدگی آن را تجربه می کنند.زنانی که این بیماری را دارند هرماه یک یا دو هفته قبل از قاعدگی به شدت افسرده وتحریک پذیر می شوند.

و اختلال فصلی نوعی از افسردگی است که فقط در مواقع معینی از سال روی می دهد.افرادی که به این بیماری مبتلا هستند معمولا در ماههای فصل زمستان احساس کرختی وافسردگی می کنند.در حالی که در تابستان رفتار عادی دارند.

و افسردگی استثنایی ترکیبی از نشانه های افسردگی است که با هیچ یک از طبقه بندیها موجود انطباق ندارد.

افسردگی در هر شکل آن شیوه فرد از خود از دیگران واز دنیا را تحریف می کند.افکار ترزا بر اثر احساس خودتنفری وی از حالت عادی خارج شده است.تحریک پذیری اد به روابط او با دیگران لطمه وارد می کند.اما بیماری میشل در حالی که ممکن است به ظاهر جنبه های مثبت داشته باشد قدرت قضاوت وی را تحلیل می برد وسبب رفتارهایی نامعقول می شود.در هر یک از این موارد بیماری افسردگی از زندگی عادی و روز مره آنان جلوگیری می کند.

تلگرام

مطالب داغ امروز :

روش‌های طبیعی پیشگیری از سرماخوردگی

معمولا در اول پاییز افراد زیادی سرما می‌خوردن. برای پیشگیری از سرماخوردگی روش‌های طبیعی و …

اگر می خواهید سرما نخورید …

سرماخوردگی یک عفونت ویروسی مسری است که راه های تنفسی فوقانی را آلوده نموده و …