پزشکان بدون مرز درمان
خانه / مامایی / نقش مردان در طی دوران بارداری زنان چیست ؟
تلگرام

نقش مردان در طی دوران بارداری زنان چیست ؟

دوران بارداري، دوراني است كه نه تنها براي زنان بلكه براي مردان نيز ويژگيهاي خاص خود را داراست. مردان در طي 9 ماه بارداري همسرانشان نياز به آمادگي دارند.

در بعضي نقاط دنيا گروه هايي به نام گروه پدران وجود دارند كه در آن افرادي كه قرار است به زودي پدر شوند ثبت نام ميكنند و با مسائل علمي در رابطه با نوع رفتار با همسر، قبل و پس از فارغ شدن و تربيت فرزندان خود آشنا ميشوند، اما در بيشتر نقاط دنيا، هرگاه پزشك مربوطه جلسه اي براي توضيح آمادگيهاي لازم براي فارغ شدن و روزهاي پس از آن براي خانمها برگزار ميكند، همسر نيز ميتواند حضور داشته باشد.

• نقش مردان طي دوران بارداري چگونه است؟
آنها لنگرگاه يك كشتي هستند و بايد به همسر خود اطمينان و امنيت ببخشند. مردان بايد به همسري كه تمام توجه اش به خود و جنين درون رحمش جلب شده كمك كنند تا ارتباطش را با دنيا اطراف حفظ نمايد. احترام گذاشتن، صبر كردن و حضور هميشگي داشتن بهترين فرصتي است كه هر مردي طي دوران بارداري ميتواند در اختيار همسرش بگذارد.
طي دوران بارداري، زايمان و با ورود نوزاد به خانه، مردان همانند پروانه دور همسرشنان ميگردند. شايد تنها چيزي كه طي سالهاي اخير تغيير كرده است، مشغول شدن بيش از حد مردان در دنياي كار و بي توجه شدن به تربيت كودك است. پس از فارغ شدن يك خانم ، همسر وي عادات سابق را پيش ميگيرد و هيچ تغييري در ساعات كار خود نميدهد، آنها گمان ميكنند تنها مادر وظيفه ي تربيت فرزند را بعهده دارد! بلكه براي داشتن يك فرزند سالم از لحاظ روان به تربيت هر دو نفر نياز هست. و كودك بايد نقش پدر و مادر را به خوبي در زندگي خود احساس كند.

• موضوعي كه طي دوران بارداري همسر و حس پدر شدن مردان را ميترساند
درك نكردن زن طي دوران بارداري، به وجود آمدن يك رابطه سه گانه موجب ايجاد ترس و دلهره در مردان ميشود. آنها نميدانند كودكي كه به دنيا خواهد آمد، چه جايگاهي را در روابط زناشويي آنها خواهد داشت؟ درك اين موضوع كه همسر آنها، مادر فرزندي است برايشان كمي سخت به نظر ميرسد. بسياري از مردان حتي پس از فارغ شدن همسرشان از روابط معمول خود بيمناكند.

• آيا مردان پس از فارغ شدن همسرشان افسرده ميشوند؟
بله، البته اين موضوع را آشكار نميكنند ولي خستگي مفرط، اضطراب، برقرار نكردن يك رابطه صميمي با نوزاد و حتي فرارهاي بي دليل از خانه، همگي نشانه هاي اين افسردگي است. مشكل مردان اين است كه گمام ميكنند با تولد فرزندشان، همسرشان آنها را تنها ميگذارد.

• درك واقعي احساس پدر شدن
مردها با ديدن فرزندشان هيجان زده ميشوند و احساس پدري را درك ميكنند. البته اين حالت براي هر مردي به گونه اي متفاوت تجلي ميكند، براي بعضيها اين حس بسيار سريع اتفاق ميافتد و حتي با شنيدن خبر پدر شدن، نيز اين احساس زيبا را خواهند داشت. براي برخي به آغوش كشيدن فرزندشان چنين حسي را در پي خواهد داشت.

• وظايف مرد در دوران زايمان
حضور همسر در كنار يك زن باردار، به او احساس امنيت خاطر ميبخشد. به اين ترتيب زن ميداند كسي هست كه پس از فارغ شدن انتظارش را بكشد، كلمات محبت آميز بگويد، و نوازشهاي همسر همگي در روحيه يك زن باردار تاثير بسيار دارد.

• اگر مردي پس از شنيدن خبر باردار شدن همسرش يا زايمان وي، باز هم نسبت به زندگي بي تعهد باشد، چه ميتوان كرد؟
هرگز نبايد يك مرد را از پدر شدن ترساند. از سوي ديگر اگر سعي نكنيد مرد را طي دوران بارداري متعهد كنيد، پس از زايمان نيز نخواهيد توانست. بايد وي را متوجه اين موضوع كنيد كه براي يك كودك، پدر داشتن به چه معني است. زن نبايد درباره تعهد مرد نسبت به خودش حرفي بزند چون براي اين زمان مناسب نيست. روي صحبت بايد درباره مرد وكودكش باشد. به طور يقين اين حس تنهايي طي 9 ماه بارداري براي يك زن بسيار مشكل است اما زن بايد اين موضوع را تحمل و به خود براي داشتن اين توانايي اعتماد داشته باشد.

• آيا مردها به طور ذاتي قادرند از فرزند خود مراقبت كنند؟
زن و مرد هر دو به طور ذاتي قادرند فرزند خود را بزرگ نمايند.

• نقش مرد در دوران شيردهي مادر
مرد با حضورش در تمامي لحظات “شير دهي، عوض كردن كودك، خواباندن” ميتواند حس امنيت را به همسرش منتقل كند. زن به خاطر زن بودنش نبايد تمامي وظايف را به دوش بكشد. مرد ميتواند طي اين دوران رابطه جديدي را با همسرش ايجاد كند.

• جلسات سونوگرافي و حس پدر شدن
يك شوك احساسي به مرد دست ميدهد. او چيزي را ميبيند كه قادر به حس كردنش نيست. آنچه بيش از هر چيزي مرد را شيفته ميسازد، حركات جنين درون رحم است.

• آيا زوجهايي وجود دارند كه مرد بيش از زن درگير دوران بارداري باشد؟
البته، گاهي پيش ميآيد كه زنان علاقه اي به جلسه هاي آمادگي قبل از زايمان نشان نميدهند ولي مردها مدام درباره آن صحبت ميكنند و بسيار هيجان زده هستند. در اينگونه موارد هرگز نبايد زن را متهم كرد، حتي اينگونه زنان نيز ميتوانند مادران خوشبخت و خوبي باشند.

• آيا كسي ميتواند جاي مرد را در دوران بارداري براي زن پر كند؟
هيچكس حتي وابستگان نزديك نميتواند احساس امنيتي را كه يك مرد با حضورش به همسرش ميدهد، جايگزين كند.

• بارداري زنان و چاقي مردان
بسياري از مردان در دوران بارداري همسرانشان همانند آنها چاق ميشوند و تنها چاره ي اين امر ورزش است. البته بسياري از مردها نيز پس از زايمان همسرشان اين وزن اضافه را از دست ميدهند.

• پدر شدن و كابوس
بسيار اتفاق ميافتد كه مرد نگران زايمان همسرش است و يا نگران طبيعي بودن فرزندش به همين دليل ديدن كابوس در اين دوران براي مردان كاملا طبيعي است.

• نكته مهم براي پدر شدن
تمامي وقايع زندگي را طي اين 9 ماه مزه مزه كنيد چون مطمئن باشيد پدر شدن يكي از مهمترين، بزرگترين و زيباترين اتفاقيست كه بعد از تقسيم قلب با همسر، براي هر مردي صورت ميگيرد.

ninisait

تلگرام

مطالب داغ امروز :

تغذیه در نهمین ماه بارداری

تغذیه صحیح و مناسب در طول دوران بارداری، از اهمیت بالایی برخوردار است. وزن شما …

تغذیه ماه نهم بارداری

در این مرحله از دوران بارداری، رشد جنین در داخل رحم مادر تقریبا کامل شده …