پزشکان بدون مرز درمان
خانه / پزشكي ورزشي / عوامل اصلي تهديد کننده امراض قلبي و عروقي عبارت از فقر حرکتي- سيگار کشيدن- فشار خون زياد و سطح زياد کلسترول(چربي خون) است
تلگرام

عوامل اصلي تهديد کننده امراض قلبي و عروقي عبارت از فقر حرکتي- سيگار کشيدن- فشار خون زياد و سطح زياد کلسترول(چربي خون) است

دو مساله اصلي که امروزه سلا متي افراد در جهان را تهديد مي کنند عبارتند از : امراض قلبي و عروقي و چاقي.
شيوع امراض قلبي و عروقي از نظر آماري و از نظر فيزيولوژي مربوط به چاقي است. از جمله عوامل اصلي تهديد کننده امراض قلبي و عروقي عبارت از فقر حرکتي- سيگار کشيدن- فشار خون زياد و سطح زياد کلسترول(چربي خون) است.
يکي ديگر از خطرات قلبي- عروقي مصرف زياد پروتئين است که افراد از خطرهاي خوردن خيلي زياد آن آگاهي ندارند منابع پروتئين حيواني مثل گوشت قرمز، شير چربي دار، تخم مرغ و بيشتر انواع پنيرها حاوي مقادير زيادي چربي هاي اشباع شده هستند. نشان داده شده است که مصرف زياد چربي اشباع شده منجر به افزايش سطوح چربي خون، کلسترول و همچنين زياد شدن چربي بدن، فشار خون بالا  و بيماري هاي کرونري قلب مي شود.
فشار خون بالا  ممکن است با مقدار زياد نمک که اغلب با پروتئين هاي حيواني خورده مي شود به وضعيت بحراني برسد که تمرينات ورزشي مرتب مي تواند در کاهش عوامل تهديد کننده موثر باشد.
بي شک افرادي که زندگي توام با فعاليت هاي جسماني شديد و تفريحات سالم و فعال دارند و غذاي کم چربي يا با چربي اشباع نشده مصرف مي کنند کمتر به ناراحتي هاي قلبي مبتلا  مي شوند.
بررسي ها و پژوهش هاي انجام شده در زمينه فعاليت هاي ورزشي  و تاثير آن بردستگاه گردش خون و به ويژه قلب نشانگر اين واقعيت است که تمرينات ورزشي مناسب و منظم از بروز ناراحتي هاي قلبي جلوگيري مي کنند يا حداقل وقوع آنها را به تاخير مي اندازد. از اين گذشته مبتلا يان به ناراحتي هاي قلبي که با نظر پزشک متخصص و فيزيولوژيست هاي ورزشي تمرين هاي تنظيم شده اي را انجام داده اند خيلي سريعتر معالجه شده اند و حتي از بروز مجدد حمله قلبي در اين گونه افراد جلوگيري به عمل آمده است.
همچنين شدت و وسعت عارضه هاي قلبي در افراد ورزيده که از نظر آمادگي جسماني در حد مناسب و بالا يي بوده اند، به مراتب از افرادي که فعاليت  بدني نداشته و از نظر آمادگي جسماني نيز ضعف  داشته اند کمتر بوده است. بسياري از بيمارستان ها و سازمان هاي پژوهشي گزارش داده اند که کمي شدت و وسعت ناراحتي هاي قلبي در افرادي که از آمادگي جسماني خوبي برخوردار بوده اند، به علت شرکت آنها در فعاليت هاي مرتب و منظم ورزشي بوده است.
 درباره چگونگي تاثيرهاي تمرين هاي ورزشي بر مقاومت و حفظ سلا مت قلب و عروق نظريه هاي بسياري عرضه شده است. در اين نظريه ها آمده که برخي از عوامل خطرناک حمله هاي قلبي را مي توان به کمک تمرين هاي ورزشي از ميان برد.
براي نمونه فشارخون بالا  و ضربان شديد را مي توان با اجراي فعاليت هاي ورزشي مناسب تعديل کرد که در نتيجه کار قلب کاهش مي يابد و از مصرف زياد اکسيژن براي اجراي يک کار معين جلوگيري مي شود. با اجراي تمرين هاي ورزشي مي توان از مقدار چربي خون کم کرد و سوخت و ساز مواد نشاسته اي را به نحو مطلوب و با کيفيت بالا يي تنظيم کرد وبالا خره ترشح هورمون هايي مانند آدرنالين رابه هنگام ناراحتي هاي روحي هيجان هاي شديد در خون مي ريزند، متعادل کرد.
 همچنين با اجراي فعاليت هاي ورزشي مستمر مي توان از سرعت انعقاد خون کاست و مانع ايجاد لخته هاي خوني شد که بر اثر برخورد گويچه هاي قرمز برآمدگي هاي حاصل از رسوبات چربي در رگ هاي خوني به وجود مي آيند و بدين وسيله از بروز ناراحتي هاي قلبي جلوگيري کرد يا آن را به تعويق انداخت.
يکي از نظريه هاي برجسته اي که درباره اثر ورزش  مطرح شده که ورزش باعث افزايش تعداد رگ هاي خون رسان عضله قلب است. چنانچه اين نظر تحقق پيدا کند، مي توان انتظار داشت که رگ هاي خوني جديد به جاي رگ هاي خوني که بر اثر رسوب چربي ها بسته شده اند به کار گرفته شوند و بدين وسيله از بروز حمله قلبي، جلوگيري به عمل آيد. نظريه ديگري که در همين مورد ارائه شده است که فعاليت هاي ورزشي سبب افزايش قطر داخلي رگ هاي خون رسان قلب مي شود و چنانچه سرخرگي براثر رسوب چربي ها مسدود شود سرخرگ هاي ديگر قادر خواهند بود که با هدايت خون بيشتر اکسيژن کافي را به عضله قلب برسانند.
گذشته از اينکه تمرينات ورزشي به چه شکل مفيد واقع مي شوند و با در نظر گرفتن اين واقعيت که اين تمرين ها به ندرت از سخت شدن شريان ها  جلوگيري مي کنند به طور قطع مراحل  تشکيل رسوب هاي چربي بر اثر تمرينات ورزشي به تعويق مي افتد و حمله قلبي کمتر به وقوع مي پيوندد.
تحقيقات نشان داده اند که بروز بيماري هاي قلبي و عروقي و وقوع مرگ در ميان افرادي که داراي شغل فعال هستند 50 درصد کمتر از مشاغل غير فعال است.

تلگرام

مطالب داغ امروز :

انواع چربی

در بدن ۲ نوع متفاوت چربی وجود دارد: چربی سفید و چربی قهوه ای . …

درد تیز در زیر پستان سمت چپ

درد تیز زیر پستان چپ در ناحیه سینه است بسیاری از ریشه های درد ممکن، …