پزشکان بدون مرز درمان
خانه / مواد دارويي طبيعي / تاثير زنجبيل در درمان تهوع بارداري بيش از قرص ويتامين B6 است
تلگرام

تاثير زنجبيل در درمان تهوع بارداري بيش از قرص ويتامين B6 است

تاثير زنجبيل در درمان تهوع بارداري بيش از قرص ويتامين B6 است
يافته هاي يک مطالعه نشان مي دهد: کپسول زنجبيل در درمان تهوع و استفراغ بارداري بسيار تاثيرگذارتر از قرص ويتامين B6 است.

اين مطالعه با هدف بررسي تأثير كپسول زنجبيل در درمان تهوع و استفراغ بارداري و مقايسه آن با ويتامين B6 توسط مژگان فيروز بخت، مربي گروه مامايي دانشگاه آزاد اسلامي بابل و جمعي از همکارانش انجام شده است.

تهوع و استفراغ از شايعترين عوارض دوران بارداري است كه اغلب مورد توجه قرار نمي‌گيرد. مصرف داروهاي شيميايي بخصوص در هفته‌هاي اول بارداري سبب بروز نگراني در مادر و خانواده او به دليل خطر تراتوژنيسيته مي‌شود. استفاده از گياهان دارويي نگراني‌هاي مصرف داروهاي شيميايي را در ندارد.

اين مطالعه به صورت کارآزمايي كار‌آزمايي باليني طي 11 ماه، بر روي80 نفر از زنان باردار تك‌قلو با سن حاملگي كمتر از 20 هفته كه دچار تهوع واستفراغ بارداري بوده و تا كنون تحت درمان قرار نگرفته بودند پس از تقسيم تصادفي در دو گروه تحت درمان با زنجبيل و ويتامين B6 (چهار بار در روز به مدت چهار روز) انجام شد.

شدت تهوع و دفعات تهوع و استفراغ بر اساس نمودار ديداري 24 ساعت قبل از درمان و طي روز‌هاي درمان سنجيده شد. هفت روز پس از درمان، نحوه پاسخ به درمان با استفاده ازمقياس 5 قسمتي ليكرت سنجيده شد.

يافته هاي حاصل از اين بررسي بيانگر تأثير زنجبيل در كاهش شدت تهوع و کاهش دفعات تهوع و استفراغ بارداري بود. تفاوت معني‌داري بين دو گروه در كاهش شدت تهوع، دفعات تهوع و دفعات استفراغ مشاهده نشد.

نتايج مطالعه نشان مي دهد است كه زنجبيل در درمان تهوع واستفراغ بارداري موثر است ولي مصرف آن نياز به مطالعات گسترده‌تري جهت تعيين دوز مناسب دارو و بررسي عوارض مادري و جنيني در نتيجه مصرف آن دارد.

خلاصه اين مقاله در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان به چاپ رسيده است.

تلگرام

مطالب داغ امروز :

انگور

درخت انگور که درخت مو نیز نامیده میشود درختچه ای است بالا رونده که از …

درمان بی خوابی با روش های سنتی

استفاده از گیاهان دارویی در درمان بی خوابی شبانه بسیار موثر است. دمنوش و روغن …