پزشکان بدون مرز درمان
خانه / مطالب وبلاکها / تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال ۸۸ ابلاغ شد , ويزيت پزشكان عمومي ۲۹ و پزشكان متخصص ۳۵ هزارريال تعيين شد
تلگرام

تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال ۸۸ ابلاغ شد , ويزيت پزشكان عمومي ۲۹ و پزشكان متخصص ۳۵ هزارريال تعيين شد

تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال ۸۸ ابلاغ شد , ويزيت پزشكان عمومي ۲۹ و پزشكان متخصص ۳۵ هزارريال تعيين شد

 

دولت با هدف ساماندهي و تنظيم تعرفه‌هاي درماني در بخش دولتي، تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال جاري را تصويب و ابلاغ کرد.

 

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو کارگروه ساماندهي بيمه پايه، همگاني و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل يکصد و سي هشتم قانوني اساسي اين متن را تصويب كردند.

بر اساس اين گزارش، ويزيت پزشکان عمومي 29 هزار ريال، پزشکان متخصص 35 هزار ريال، پزشکان فوق تخصص 43 هزار ريال و ويزيت روانپزشکان 43 هزار ريال تعيين شد.

همچنين در اين مصوبه آمده است: سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي ويزيت استادان، دانشياران و استادياران هيات علمي تمام وقت جغرافيايي (مشروط به ويزيت مستقيم بيمار) براساس درجه علمي آنها به ترتيب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آن‌ها از جز (الف) تعيين مي‌شود؛ به طوري كه در تبصره يکم آمده است: تعريف اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي بر اساس آيين‌نامه اجرايي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود.

در تبصره دوم نيز تاکيد شده است: ويزيت اعضاي هيات علمي که به صورت تمام وقت جغرافيايي مشغول فعاليت هستند، در جهت تقويت بخش آموزشي در کشور با ارائه گواهي توسط رييس دانشگاه علوم پزشکي مبني بر تمام وقت بودن جغرافيايي و ضميمه كردن حکم حقوقي تمام وقتي بر مبناي مفاد جز «ب» بند (1) توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه قابل پرداخت است.

همچنين بند (ج) اين مصوبه به ضريب تعرفه ارزش نسبي خدمات تشخيصي و درماني پرداخته که در تبصره يکم اين بند آمده است: در مراکز فيزيوتراپي که متخصصان طب فيزيکي و توانبخشي، دکتراي فيزيوتراپي و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسووليت فني مراکز مذکور هستند، ضريب تعرفه، دو هزار و دويست (2200) ريال براي آن‌ها اعمال خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه، تعرفه ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي براي ارائه خدمات بيمارستاني تنها در قسمت حق‌الزحمه نيروي انساني در مورد پزشکان هيات علمي که به صورت تمام وقت جغرافيايي در بيمارستان‌هاي آموزشي خدمت مي‌کنند و نيز تعرفه خدمات متخصصان پزشکي (ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جز « ج» تعيين مي‌شود. دستورالعمل اين جز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود.

بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي، پاتولوژي و ژنتيک براي بخـش دولـتي در سال 1388، هفده درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در سال 1387 اضافه خواهد شد.

بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات پرتوپزشکي بخش دولتي، براي سال 1388 سيزده و چهار دهم درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در سال 1387 اضافه خواهد شد، مشروط بر اين که رشد تعرفه‌هاي سونوگرافي 10 درصد، راديولوژي 15 درصد، اسکن ايزوتوپ 40 درصد، راديوتراپي 40 درصد، سي تي اسكن 12 درصـد و ام ار آي بدون رشد ‌باشد.

در بند (و) نيز آمده است: دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور موظف است، اعداد اعلام شده به درصد در اين تصويب‌نامه را تا دو رقم گرد كند.

بند (ز) نيز به هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان‌هاي بخش دولتي در سال 1388 پرداخته که در تبصره يکم اين بند آمده است: پرداخت سازمان‌هاي بيمه‌گر بر مبناي تعرفه اقامت سه تختي و بيشتر در بخش دولتي خواهد بود.

تبصره دوم مي‌افزايد: تعرفه اعمال جراحي شايع (گلوبال) بر اساس ميزان رشد هر يک از سرفصل‌هاي خدمتي و جزييات تعرفه‌هاي اين تصويب‌نامه توسط دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور قابل محاسبه خواهد بود.

 

بر اساس اين مصوبه فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1388، براي بيمه‌شدگان در بخش دولتي در قسمت بستري معادل 10 درصد تعرفه‌هاي مربوط و در بخش سرپايي معادل 30 درصد تعرفه‌هاي مربوط است.

بر اين اساس، مبلغ فرانشيز دريافتي از بيماران بيمه شده در سال 1388، در بخش بستري، برابر سال 1387 خواهد بود و مابه‌التفاوت به عنوان تخفيف از سوي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي محسوب مي‌شود.

همچنين بر اساس اين مصوبه، نرخ حق بيمه خدمات درماني در سال جاري براي گروه‌هاي تحت پوشش قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور ـ مصوب 1373 ـ (به استثناي مشمولان بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور)، برابر با 70 هزار ريال تعيين شده است.

به گزارش ايسنا، اين مصوبه مي‌افزايد: تعرفه‌هاي اعلام شده در اين تصويب‌نامه، از اول فروردين سال جاري قابل اعمال و لازم‌الاجرا است. سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه موظفند مابه‌التفاوت اسناد تحويلي را به مرکز درماني مربوط پرداخت كنند.

بر اين اساس، در جهت بهره‌مندي عادلانه بيمه‌شدگان از خدمات مطلوب بيمه‌اي، شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور موظف است تا قبل از پايان سال 1388، آخرين تغييرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخيصي و درماني مورد تعهد بيمه همگاني را تهيه و جهت اجرا به مبادي ذي‌ربط ابلاغ كند.

اين تصويب‌نامه پس از تاييد رييس جمهور، از سوي داودي ـ معاون اول رييس جمهور ـ براي اجرا ابلاغ شده است.

تلگرام

مطالب داغ امروز :

تیک عصبی

بسیاری از افراد پس از گذراندن یک دوره چند ماهه پراسترس در زندگی‌، دچار تیک‌های …

آلودگی به ویروس زیکا

در این بخش برای شما علائم ویروس زیکا را قرار داده ایم.تنها یک پنجم افراد …