خانه / مطالب وبلاکها / اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ابلاغ شد
مجله پزشکی

اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ابلاغ شد

از سوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد: , اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

 
دولت با هدف اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر آن، اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آمده است: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بر اساس تدابیر ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و طبق این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مذکور در آن اداره می‌شود.
براساس این اساسنامه، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که در اجرای ماده (۱۷۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال ۱۳۷۹ـ از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد شده است، طبق مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.
ماده چهارم این اساسنامه نیز تصریح کرده است که شرکت‌ها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نـیروهای مسلح که فـعالیت آن‌ها در راستای اهداف سـازمان است به پیشنـهاد وزیر دفاع و پشتـیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکت‌ها و واحدهای زیرمجموعه سازمان با رعایـت قوانین و مقـررات مربوط ملحق می‌شوند. همچـنین در صورت ضرورت و در قالب قوانین و مقررات مربوط، شرکت‌ها و موسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی ایجاد می‌شوند.
بر این اساس، مشمولان خدمات سازمان کارکنان نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن‌ها اعم از پایور، پیمانی، وظیفه، بسیجی ویژه و نیز بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و عائله تحت تکفل آن‌ها و مستمری‌بگیران را در بر می‌گیرد.
طبق این اساسنامه، مدت فعالیت سازمان نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. بنابراین سازمان مجاز است در تهران و سایر مناطق کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد کند.
لازم به ذکر است: سازمان با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، هماهنگی، برنامه‌ریزی، اجرا، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت زیرمجموعه‌های خود را برعهده دارد و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا وظایف و اختیاراتی چون تامین خدمات اجتماعی با توجه به بند یکم اصل ۴۳ قانون اساسی، انجام کلیه امور بیمه‌ای و خدمات درمانی مربوط به نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
باید افزود: انجام امور بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران، استفاده از ظرفیت و توان درمانی و خدمات کشور بر اساس طرح‌های مصوب نیروهای مسلح، انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر سازمان و صندوق‌های تابعه، انجام فعالیت‌های حمایتی، امدادی و مشاوره‌ای در چارچوب اساسنامه سازمان، جمع‌آوری کلیه کسورات قانونی اعم از سهم بیمه شده و سهم دولت و اعتبارات و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری (فعالیت اقتصادی) با رعایت سهم هر صندوق و بهره‌برداری از آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و حمایت و پشتیبانی از کانون‌های بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب اهداف این اساسنامه را نیز بر عهده خواهد داشت.
به گزارش ایسنا و بر اساس این اساسنامه، سازمان می‌تواند اعضا بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عائله تحت تکفل آن‌ها را با تعیین اولویت مخصوصا اولویت سابقه حضور در جبهه و عضویت فعال چنان چه تحت پوشـش بیمه دیگری نباشند را با دریافت حق بیمه مناسب به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد.
فصل سوم این اساسنامه نیز به ارکان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخته که در ماده یازدهم، ارکان سازمان شامل شورای عالی، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس است و اعضای شورای عالی تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز شامل وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح (رییس شورا)، رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران یا معاون وی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاون وی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا جانشین وی، وزرای دفاع و تامین اجتماعی، بهداشت، امور اقتصادی و دارایی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (دبیر شورا) تشکیل می‌دهند.
بر این اساس، جلسات عادی شورای عالی، دو بار در طول سال تشکیل می‌شود و در موارد ضروری به‌صورت فوق‌العاده توسط رییس شورا و بنا به درخواست هر یک از اعضای شورا و هیات‌مدیره یا بازرس قانونی با تصویب رییس شورا تشکیل می‌شود.
لازم به ذکر است: ماده پانزدهم نیز تصویب خط‌ مشی‌ها و راهبردهای کلی سازمان و واحدهای وابسته در چارچوب تدابیر و سیاست‌های ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و اساسنامه سازمان، بررسی و تصویب ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها و دریافت تسهیلات، اعتبارات، تضمین‌ها با رعایت مقررات این اساسنامه، تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان را از جمله وظایف و اختیارات اعضای شورای عالی این سازمان عنوان کرده است.
همچنین بررسی و تصویب آیین‌نامه مالی، معاملاتی برای سازمان و زیرمجموعه‌ها برابر قوانین و مقررات، رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سازمان، پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان جهت سیر مراحل تصویب، تصویب ایجاد یا انحلال شرکت‌ها یا موسسات زیرمجموعه‌ و تصویب اساسنامه آن‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول سازمان و صلح و سازش و ارجاع امر به داوری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نصب و عزل اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، بازرس (حسابرس) بنا به پیشنهاد رییس شورا و تعیین میزان حقوق و مزایای آن‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اتخاذ تصمیم در مورد سایر پیشنهادهای ارایه شده از سوی هیات‌مدیره در چارچوب مقررات مندرج در این اساسنامه، تعیین نوع و میزان خدمات برای مشمولان و تعیین نحوه و میزان و نوع خدمات قابل ارایه به کارکنان قراردادی، پیمانی، وظیفه و بسیجیان از دیگر وظایف و اختیارات اعضای شورای عالی این سازمان به شمار می‌رود.
باید گفت: طبق اساسنامه، اجرای تصمیمات و مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، بررسی، تایید یا تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها، پیشنهادها، گزارش‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که باید برای تصویب به شورای‌عالی ارایه شود، بررسی و تنظیم برنامه، بودجه، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورت‌های مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس و شورای ‌عالی، بررسی و تایید ساختار شرکت‌های زیرمجموعه جهت سیر مراحل تصویب نیز از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان ذکر کرده است.
همچنین بررسی و تایید پیشنهاد مدیرعامل در خصوص تشکیلات تفصیلی سازمان در چارچوب سیاست‌های کلی مصوب جهت سیر مراحل تصویب، تصویب اخذ و اعطای تسهیلات و اعتبارات و ارایه تضمین به طرف‌های داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تصویب کلیه دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد نیاز برای اجرای مصوبات شورای‌عالی، پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به شورای‌عالی جهت ارایه به مراجع ذی‌ربط، بررسی و تصویب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری و فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی شورای‌عالی با رعایت سایر مواد این اساسنامه، پیشنهاد تصویب و اصلاح اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه نیز از دیگر وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان ذکر عنوان شده است.
تبصره اول همین ماده تصریح می‌کند: هیـات‌مدیره به اتفـاق آرا می‌تواند برخـی از اختـیارات خود را با مسوولیت خـود به مدیرعامل تفویـض کند. ایـن واگـذاری رافـع مسوولیت هیات‌مدیره نیست و هیات‌مدیره با رعایت مصوبات شورای ‌عالی و مفاد این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیت‌های سازمان و تامین اهداف آن است و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها صراحتا جز وظایف شورای‌عالی قرار نگرفته است، دارای اختیارات کامل است.
بر این اساس، مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان و مسوول حسن جریان کلیه امور و حفظ اموال و دارایی و منافع سازمان و نماینده قانونی آن در مقابل مقامات، موسسات، مراجع رسمی و قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
به گزارش ایسنا، ماده بیست و یکم نیز اجرای مصوبات شورای‌عالی و هیات‌مدیره، تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، صورت‌ها و گزارش‌های مالی و عملکرد سازمان به شورای‌عالی و ارایه سایر مواردی که باید به تصویب هیات‌مدیره برسد، نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و قضایی، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و در صورت لزوم ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیات‌مدیره (در چارچوب اختیارات و ضوابطی که شورای‌عالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در این‌ گونه موارد تعیین می‌کند)، ارایه پیشنهاد درباره طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه، روش‌ها، تصمیمات و گزارش‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم با تصویب تقدیم هیات‌مدیره شود را از وظایف و اختیارات مدیرعامل سازمان عنوان کرده است.
این در حالیست که استفاده از خدمات مشاوره‌ای و تخصصی اشخاص حقوقی و حقیقی با پرداخت حق‌الزحمه آن‌ها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیات‌مدیره و نظارت بر حسن اجرای فعالیت زیرمجموعه‌های سازمان با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی، نظارت بر قراردادها و تطبیق کلیه فعالیت‌های آن‌ها با قوانین و مقررات جاری و طرح‌ها و برنامه‌های مصوب و ارایه گزارش به‌ هیات‌مدیره را نیز جزو وظایف و اختیارات مدیرعامل سازمان به شمار می‌رود.
فصل چهارم این اساسنامه به منابع مالی و سایر امور سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخته که در ماده بیست و سوم، کسور بازنشستگی و حق بیمه‌ها اعم از سهم دولت و سهم بیمه شده، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌پذیری و فعالیت‌های بیمه‌ای ،کمک‌های دولت، عواید، تسهیلات و اعتباراتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود، هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور، دیون دولت به سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، اموال و دارایی‌های منتزع شده از سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و سایر منابعی که حسب مورد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد را از جمله منابع مالی سازمان ذکر کرده است.
بر این اساس، کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادهای سازمان با امضای مدیرعامل سازمان و یکی از اعضای هیات‌مدیره معتبر خواهد بود و در زیرمجموعه‌های سازمان نیز مطابق مفاد اساسنامه مربوط اقدام می‌شود و سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. حساب‌های مالی سازمان در موعد مقرر بسته می‌شود و ترازنامه و گزارش مالی سازمان حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به شورای‌عالی ارایه می‌شود.
لازم به ذکر است، این اساسنامه از سوی پرویز داودی ـ معاون اول رییس جمهوری ـ برای اجرا ابلاغ شده است.

مطالب داغ امروز :

درمان افسردگی

بسیاری از متخصصان برای درمان افسردگی داروهایی را تجویز می‌کنند که بیشتر این داروها برای …

وارفارین “Warfarin” یا کمادین “Coumadin”

قرص وارفارین یکی از داروهای ضد لخته شدن (آنتی کواگولان) است که توانایی خون برای …

آیا مادرانی که ایدز دارند می توانند به کودک شیر بدهند؟

تقریباً یک سوم بچه های متولد شده از مادران مبتلا به ایدز ، در طی …