خانه / روانشناسي / بهترین راه حل برای ارتباط با فرزندان
مجله پزشکی

بهترین راه حل برای ارتباط با فرزندان

بهترین راه حل برای ارتباط با فرزندان
فرزند نعمتی الهی است که خداوند به والدین عطا می کند. تربیت فرزند به عهده پدرومادراست. هدف ازتربیت، تربیت صحیح فرزندان است. یعنی کودک را به گونه ای تربیت کنیم که بتواند راه درست زندگی را انتخاب کند، به عبارتی راه را ازچاه تشخیص دهد.
چندین راهکار برای داشتن رابطه ای نزدیکتروسالم با فرزندانمان ازدیدگاه روانشناسی؛ ابتدا باید به حرفهای فرزند خود خوب گوش کنید واجازه دهید حرف خود را کامل بزند واحساسات خود را بیان کند سپس احساساتش را تصدیق کنید. راهنمایی های کلی نکنید وهمه مسائل جزئی را برای کودک خود بیان کنید.درواقع والدین باید انتظارات خود را ازفرزندانشان به صورت شفاف ومستقیم عنوان کنند تا کودکان بهترمتوجه منظورشان شوند.

 

به کودکانتان فرصت انتخاب دهید ودربسیاری ازمسائل به آنها انتخاب های محدودی را اعمال کنید تا خودشان تصمیم بگیرند. دادن آزادی درانتخاب ،به کودک احساس قدرت وتسلط می دهد واعتماد به نفسش را زیاد می کند.

درمواردی که می دانیم کاملادرست است وبه صلاح فرزندمان است باید قاطعانه برخورد کرد.زیرا دستورقاطع به آنها می فهماند که باید رفتار بد خود را کناربگذارند وفورا آن طورکه شما می خواهید عمل کنند. زیرا قاطع نبودن والدین باعث می شود که کودکان فکرکنند درانجام دادن یا انجام ندادن کاری قدرت انتخاب دارند ومی توانند هرتصمیمی که مورد دلخواهشان باشد را بگیرند. هرگزفرزندان خود را پند ونصیحت نکنید. سعی کنید نوعی احساس همدلی با اوداشته باشید وراه حل های سخت وغیرممکن پیش روی اونگذارید.

 باید درگفتن دستورات ازافعال مثبت بکاربرد زیرا کودکان دستورات مثبت را بهترازدستورات منفی انجام می دهند. به طورکلی بهتراست به طورمستقیم وآشکاربه آنها بگوییم که چه کاری را انجام دهند نه اینکه چه کاری را انجام ندهند.

والدین باید بدانند که کودکان درهرسنی خصوصیات خاص خود را دارند ونباید ازکودکان انتظارداشت که مانند ما رفتارکنند ودرواقع بهتراست که والدین مثل کودکان رفتارکنند و نباید کودک را به این علت که مانند ما رفتارنمی کند سرزنش کنیم.

 

اگرکودکتان رفتار بدی ازخود نشان داد نباید کودک را سرزنش کنید بلکه باید آن رفتاروکاربد را سرزنش کنید وبگوئید که فلان رفتاربد است ونباید انجام داد. زمانی که والدین عصبی هستند نمی توانند با کودک خود درست رفتارکنند. پس بهتراست که والدین درزمان عصبانیت چند دقیقه سکوت کنند تا خونسردی خود را بدست آورند.

 بنابراین به جای واکنش سریع وتند دربرابررفتارنادرست بچه ها کمی صبرکرده وبا حفظ خونسردی خود به آموزش صحیح بچه ها بپردازند. زمانی که کودکتان رفتارنادرستی دارد بهتراست که خطای اورا به صورت سوالی بیان کنید. این موضوع باعث می شود که اول کودک درباره رفتارخود فکرکند ولجبازی نکند ،سپس تصمیم درست را بگیرد.

مطالب داغ امروز :

آثار سوء طلاق روی فرزندان

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندانحال که تصمیم نهایی مبنی بر جدا شدن …

مشکلات روحی و روانی طلاق

اگرچه طلاق یک ناهنجاری اجتماعی است اما با گسترده شدن زندگی شهری لزوم پرداختن به …

مشکلات طلاق برای کودک

طعم گس طلاق درکام فرزندانخانواده ، مقدس ترین و مهم ترین بخش از شبکه اجتماعی …