پزشکان بدون مرز درمان
خانه / جهان پزشكي / استافیلوكوك اورئوس یكی از مهمترین عوامل ایجاد كننده عفونتهای بیمارستانی شناخته شده است
تلگرام

استافیلوكوك اورئوس یكی از مهمترین عوامل ایجاد كننده عفونتهای بیمارستانی شناخته شده است

استافیلوكوك اورئوس یكی از مهمترین عوامل ایجاد كننده عفونتهای بیمارستانی شناخته شده است
مسئول کانون کنترل عفونت انجمن پرستاری ایران با تاکید بر اینکه عفونتهای بیمارستانی از موارد مهم و با اهمیت بیماریزایی و مرگ و میر در بیماران می باشد كه همه ساله میزان آن در سراسر جهان افزوده می شود گفت استافیلوكوك اورئوس یكی از مهمترین عوامل ایجاد كننده عفونتهای بیمارستانی شناخته شده است .
استافیلوكوك اورئوس در بینی تعدادی از افراد با درصدهای متفاوت بدلیل شغل و محل كار و بیمار بودن تكثیر می یابدو با توجه به اینكه حدود ۱۰ الی ۲۵ درصد از افراد جوامع مختلف دارای تكثیر استافیلوكوك اورئوس در بینی خود می باشند هشداری است بر این مطلب كه برای حفظ و كنترل بیمارستانها از آلودگی های میكروبی، كاهش عفونتهای بیمارستانی و كم شدن مشكلات بهداشتی و حفظ سلامت كاركنان بیمارستانها و خانواده های آنها در یك برنامه و طرح دقیق و عملی، كاركنان فوق، تحت كنترل و معاینات پزشكی و بهداشتی بصورت مداوم قرار گیرند و همچنین ادامه داد مهمترین راه مبارزه و پیشگیری از انتقال عفونت شستن دستها قبل و بعد از پروسیجری که برای بیمار انجام می شود. نباید از یاد برد که با شستن دست ها می توان ٥٠ % عفونت های بیمارستانی را کاهش داد.

خبرنگار انجمن پرستاری ایران
مهناز هادی پور

تلگرام

مطالب داغ امروز :

علل سندرم تونل کارپل

تونل کارپال گذرگاه اعصاب مچ دست است که از عصب مدیان (median) محافظت می کند. …

سکته قلبی

نرسیدن خون و اکسیژن کافی به یک منطقه از قلب را سکته قلبی می گویند. …