پزشکان بدون مرز درمان
خانه / جهان پزشكي / آشنایی با سرما درماني Cryotherapy
تلگرام

آشنایی با سرما درماني Cryotherapy

سرما درماني Cryotherapy چیست ؟
 
مقدمه:

سرما درماني با استفاده از عوامل سردكننده بمنظور درمان بعضي از بيماريها يا علائم بعضي از بيماريهاي به گذشته اي دور باز مي گردد. نخستين منابع شناخته شده در زمينه از بقراط است در آن دستوراتي درباره استفاده از يخ وبرف براي قطع خونريزي داده است.
دانشمند نابغه ايراني ابن سينا در كتاب قانون خود از آب و يخ بمنظور كاهش ورم و درد از طريق ايجاد خواب رفتگي نامبرده است پس از آن ميتوان از كتاب توماس بارتولن تحت عنوان استفاده درماني از يخ نام برد كه در سال 1661 در ايتاليا به چاپ رسيده است در ابتداي قرن 19 جيمز كريل از آب سرد و آب دريا براي درمان موارد مختلفي از جمله تب واسهال در كودكان استفاده كرد.

( كرايوتراپي ) سرما درماني
دماي بدن را ميتوان به منظور درمان كاهش داد اگر كاهش داد اگر كاهش دما در همه بدن صورت بگيرد تحت عنوان هيپوترمي خوانده ميشود و اگر دما بطور موضعي كاهش يابد به نام كرايوتراپي ناميده ميشود سرعت تغيير دماي پوست بستگي به ميزان قابليت هدايت آن دارد. نسبت ميان هدايت دما ودماي مخصوص را ديفوزيته حرارتي مينامند.
 
انتشار گرما (يا سرما ) در هرناحيه بدن متفاوت است و به 3 عامل بستگي دارد كه عبارتند از
1- ضخامت اپي درم، درم، چربي وعضله
2- ميزان آب داخل بافت
3-جريان خون
روش هاي سرد كردن
سه روش براي كاهش دماي بافتها وجود دارد
1-دميدن جريان هوا بر روي پوست ( مانند استفاده از پنكه يا وسيله سرد كننده اي شبيه آن ) اين روش در پزشكي متداول نيست
2-تبخير اتفاده از اسپري هايي كه بسرعت بخار شده و پوست را خنك مي كنند مانند اسپري اتيل كلرايد و اسپري فلوئري متان كه امروز نسبت به علت عوارض ريوي و … مترود شده است
3-هدايت يعني استفاده از وسايل و اجسامي كه دمايي كمتر از دماي پوست بدن دارند ، مانند كيسه هاي سرد و يا مقدار هدايت گرما
 
آثار بيوفيزيكي سرما

سرما تائثيرات فيزيولوژيكي مختلفي بر روي بدن كه عبارتند از
 تنگي مويرگي (شرياني)
كاهش متابوليسم و عوامل منبسط كننده عروق مانند هيسامين التهاب را كاهش ميدهد سرما آستانه تحمل درد را بالا ميبرد وبيمار احساس تسكين ميكند كاهش اسپاسم عضلات اسكلتي بعد از كار برد نتيجه يك عمل دروني است
كاربرد سرما در درمان صدمات عضلاني
يكي از رايج ترين موارد استفاده از سرما در صدمات عضلاني است اعم از عوارض بعد از جراحي يا صدمات ارتوپديك يكي از نخستين گزارشات باليني در مورد استفاده از سرما درماني در كنترول ورم و درد در سال 1946 ارائه شده است در اكثر موارد حاد از سرما بهمراه Compression و Elevation استفاده ميشود سرما درد و infiltration مايع به ناحيه صدمه ديده را كاهش ميدهد ولي در هر صورت از بانداژ فشاري براي جلو گيري از ورم ضروري است
اثر سرما بر روي دستگاه عصبي عضلاني
وجود اسپاستي سته در عضلات باعث محدوديتحرکت در هنگام حرکات هدفمند روزانه ميشود در اسپاستي سيتي مقاومت عضله نسبت به کشش زياد ميشود رفلکس هاي عميق تاندوني وکلونوس تشديد ميشود طبق نظريات فراواني سرما درماني در کاهش اسپاستي سيتي موثر است اگر چه مکانيسم هاي اين تغييرات دقيقا شناخته شده نيست ولي مطالعات بسياري بر روي انسان وحيوان شده است تا علت واکنش ها را روشن کند
راهنمايي هاي عمومي براي سرما درماني
در سرما درماني از وسايل مختلف استفاده ميشود مانند کيسه هاي سرد ماساژ يخ حوله هاي خيس شده در آب يخ حمامهاي آب سرد اسپري هايخنک کننده ودستگاههايي با سرماي کنترلشده مثل کرايوتراپي
نتيجه گيري وپيشنهادات
باتوجه به نتايج آزمونهاي انجام گرفته در دانشکده توانبخشي استفاده از تمرينات کششي بهمراه سرما در ماني در درمان سندروم درد هاي (myofacial) روشي مطمئن وموثر است به جرئت ميتوان استفاده از آن رابه همکاران فيزيوتراپيست توصيه نمود روش فوق بسيار ساده و بدون عوارض جانبي استاز نظر وقت نيز در مدت کوتاه تايک جلسه40 ثانيه اي نتيجه مطلوب رابدست ميدهد اين تکنيک فيزو تراپيست ها را به مداليتيهاي جديد آشنا مينمايد يکي از نکات مهم استفاده از کرايو تراپي به جاي اسپريهاي خنک کننده ميباشد استفاده از کرايو تراپي آسانتر و ساده تر بوده وخطرات وزيانهاي اسپري رابهمراه ندارد (يخ زدگي پوست اشتعال و انفجار و … ) وتحمل آن براي بيمار آسانتر از اسپري است
:متغيرهاي اصلي مورد مطالعه در کرايوتراپي
1- کمربند شانه اي (shoulder girdle) اين نام به مجموعه استخوانهاي بازو (humerus) کتف(scapula) وترقوه (clavicle) وهفت مفصل تشکيل شده در اين مجموعه اطلاق مي گردد که مفاصل عبارتند از :
مفصل Acromioclavicular ، مفصل Subdeltoid ، مفصل Scapulothoracic اولين مفصل Costo sternal و Glenihumeral واولين Costovertebral و Sternoclavicular
2- عضلات شانه مجموعهاي اؤ عضلات است كه ىر انجام كليه حركات كمر بند شانه اى دخالت و فعاليت دارند و عبارتند از :
 
 عضله تحت كتفي ( Subscapularis )
عضله فوق خارى ( Supraspinatus )
عضله تخت خارى ( infraspinatus )
عضله گرد کوچک ( Teres minor )
عضله گرد بزرگ ( Teres major )
عضله دالي ( Deltoid )
عضله پهن پشتي (Latissimus dorsi )
عضله بالا برنده کتف ( Levator scapula )
عضلات متوازي الاضلاع بزرگ وکوچک ( Rhomboid major & minor )
عضلات سينه اي بزرک وکوچک ( Pectoralis major & minor )
عضله غرابي بازويي (Coraco brachialis )
عضله دو سر بازويي ( Biceps brachii )
عضله سه سر بازويي ( Triceps brachii )
 
3- سندرم دردهاي ميوفاسيال ونقاط ماشه اي
انتظار کاربردي از نتايج کرايوتراپي با توجه به نتايج اين برسي انتظار ميرود که استفاده از تمرينات درماني در درمان بيماران کاربرد فعالتري پيدا کرده و اصولا در هنگام معاينه جسمي بيماران فيزيوتراپيستها به مسئله آسيب و ضايعات بافتهاي نرم بخصوص عضلاتکه منشاء بروز درد هستند توجه و دقت بيشتري معطوف دارند اين نکته حائز اهميت است که درمان غير جراحي دردهاي و ضايعات عضلاني عمد تا بوسيله فيزيوتراپي انجام ميگيرد وبخصوص مسئله TP ها در حيطه عمل فيزيوتراپي است

سرما در ماني بعنوان يک روش درماني علمي و متداول ميتواند نقشي مهم در درمان بيماران
(Myofascial pain syndrome) (MPS) داشته باشد امروز با پيشرفت روشهاي درماني استفاده طولاني از مداليتي هاي گوناگون بتدريج جاي خود را به کاربردهاي صحيح واصولي از در مانهاي ساده تر دادهاست وبا اين روش ها تعداد جلسات درماني بيماران به حداقل رسيده ونتايج خوبي براي بيمار بهمراه دارد
با بکار بردن صحيح درمان فيزيوتراپي نيازي به استفاده غير ضروري از داروهاي مختلف که معمولا دراراي اثرات جانبي نيز مي باشند نيست

تلگرام

مطالب داغ امروز :

انواع چربی

در بدن ۲ نوع متفاوت چربی وجود دارد: چربی سفید و چربی قهوه ای . …

درد تیز در زیر پستان سمت چپ

درد تیز زیر پستان چپ در ناحیه سینه است بسیاری از ریشه های درد ممکن، …