پزشکان بدون مرز درمان
خانه / جهان پزشكي / آشنایی با پرفیوژن اسكن قلب ‏‎(SPECT Perfusion Scan)‎‏
تلگرام

آشنایی با پرفیوژن اسكن قلب ‏‎(SPECT Perfusion Scan)‎‏

آشنایی با پرفیوژن اسكن قلب ‏‎(SPECT Perfusion Scan)‎‏

در صورتی كه شك بالینی پزشك به وجود تنگی سرخرگی قلب باشد، براساس میزان ‏احتمال در نظر گرفته شده برای وجود بیماری و وضعیت بیمار روشهای تشخیصی ‏متفاوتی در نظر گرفته می شود.

در مواردی كه احتمال تنگی سرخرگی بسیار زیاد باشد ‏ممكن است مستقیماً آنژیوگرافی كرونر بعنوان اولین قدم تشخیصی به كار رود. در ‏سایر موارد از تستهای غربالگری شامل تست ورزش ‏‎(treadmil)‎‏ ، استرس ‏اكوكاردیوگرافی و یا پرفیوژن اسكن قلب استفاده می شود. ‏

پرفیوژن اسكن با استفاده از مواد رادیو اكتیو انجام می شود. این مواد (تالیم، تكنسیم) ‏از طریق وریدی تزریق شده و تصویر برداری از بافت قلب در حالت استراحت و ‏فعالیت قلب انجام می شود. افزایش فعالیت قلب ممكن است توسط ورزش و در ‏مواردی كه فرد قدرت ورزش ندارد از طریق داروهای تزریقی از قبیل دیپیریدامول ‏بدست می آید. با توجه به میزان مواد رادیو اكتیو موجود در قلب در حالت استراحت ‏و فعالیت كه در تصویر های بدست آمده مشخص می شود می توان به وجود تنگی ‏سرخرگی، بافت آسیب دیده قلبی قابل بهبود و یا غیر قابل برگشت پی برد. ‏

یك از موارد مفید استفاد از پرفیوژن اسكن در بیمارانی است كه نارسایی قلبی ناشی از ‏حمله های قلبی داشته اند. تشخیص بافت آسیب دیده قابل برگشت در این بیماران ‏بسیار مهم است. در صورتی كه بافت آسیب دیده ناشی از تنگی سرخرگ قلبی قابلیت ‏حیات داشته باشد، برطرف كردن تنگی عروقی توسط آنژیوپلاستی ویا عمل جراحی ‏‎(CABG)‎‏ با بهبود ایسكمی و كاهش علائم نارسایی قلب همراه بوده و قابل توجیه ‏است. برای انجام پرفیوژن اسكن حداقل ۲ جلسه تصویر برداری انجام می شود اگرچه ‏این آزمون برای فرد كم خطر است با این حال به علت وجود مواد رادیو اكتیو در بدن ‏وی توصیه می شود تا ۴۸ ساعت از كودكان فاصله داشته باشد و دفع ادرار و اجابت ‏مزاج در طی این مدت در محل جداگانه انجام شود. ‏

تست ‏tilt‏ ‏‎(tilt table test)‎

تست‎ tiltیكی از روش های تشخیصی در بیماران مبتلا به سنكوپ(غش) است . یكی ‏از علل سنكوپ ، افت فشار خون و كاهش ضربان قلب در هنگام ایستادن است كه ‏ناشی از رفلكس متناقض و غیر طبیعی اعصاب اتونوم قلب و عروق می باشد . این ‏نوع سنكوپ اصطلاخا سنكوپ وازوواگال نام دارد كه البته كم خطر و خوش خیم ‏است (مگر در صورت ضربه به سر واندام ها به علت سنكوپ در وضعیت خطرناك). ‏تست‎ tilt‏ برای تشخیص این نوع سنكوپ بكار میرود .‏

جهت انجام تست ‏tilt‏ فرد باید به مدت ۶-۴ ساعت ناشتا باشد. برخی داروها از قبیل ‏آتنولول، متوپرولول، پروپرانولول، نیترات و … باید به مدت ۴۸- ۲۴ ساعت قطع شده ‏باشند. برای انجام تست، فرد برروی یك تخت مخصوص مجهز به كمربند و تجهیزات ‏ایمنی خوابیده و الكترودها جهت مونیتورینگ نوار قلب و دستگاه فشار خون به بیمار ‏وصل می شوند. آنژیوكت كوچك در داخل یكی از وریدهای دست تعبیه می شود ‏‏(جهت تزریق احتمالی دارو). پس از ۱۵ دقیقه استراحت به تخت زاویه ۸۰-۷۰ درجه ‏داده می شود و فرد باید به مدت ۴۵ دقیقه روی تخت به حالت ایستاده و بدون ‏حركت قرار گیرد.‏‏‎ ‎

‏ در صورتی كه در طی این مدت سنكوپ ایجاد نشود یك قرص زیر زبانی ‏نیتروگلیسیرین به بیمار داده می شود و تست به مدت ۱۵ دقیقه دیگر ادامه می یابد. ‏ایجاد سنكوپ در طی تست (بعلت افت فشار خون یا ضربان پایین قلب) تشخیص ‏سنكوپ وازواگال را مسجل می سازد و در صورت عدم ایجاد سنكوپ در طول تست ‏احتمال وجود این بیماری در فرد كم بوده و باید سایر علل سنكوپ مورد بررسی قرار ‏گیرند. ‏

تست ‏tilt‏ بی خطر می باشد. در صورتی كه فرد در حین تست دچار سنكوپ شود ‏تخت ویژه مورد استفاده، قابلیت برگشت سریع به حالت خوابیده را داشته و بیمار ‏سریعاً هشیار می شود. ‏

تلگرام

مطالب داغ امروز :

انواع چربی

در بدن ۲ نوع متفاوت چربی وجود دارد: چربی سفید و چربی قهوه ای . …

درد تیز در زیر پستان سمت چپ

درد تیز زیر پستان چپ در ناحیه سینه است بسیاری از ریشه های درد ممکن، …