پزشکان بدون مرز درمان
خانه / مطالب اجتماعي / هنر شاد زيستن
تلگرام

هنر شاد زيستن

هنر شاد زيستن

شادی و خوشحالی باعث افزایش طول عمر و همچنین جلوگیری از انواع بیماریها و حتی سرطان ها می گردد. گرچه شاد بودن به مقدار زیادی به رضایت فرد از وضعیت موجود مرتبط است ولی انسانها خود می توانند با تمرین و دقت زندگی خود را شادتر کنند .

شادي موهبتي است از جانب پروردگار كه به همه انسان ها هديه داده شده. شاد بودن هميشه آسان نيست، شاد بودن مي تواند يكي از بزرگترين مبارزات ما در صحنه زندگي باشد و گاه مي تواند تمام پا فشاري ها، انضباط فردي و تصميماتي را كه براي خود فراهم آورديم مخدوش كند.
براي شاد بودن بايد بر افكار شاد تمركز كرد اما ما غالبا” بر عكس عمل مي كنيم. اغلب تعريف ها و تمجيدها را ناشنيده مي گيريم اما حرف هاي ناخوشايند را مدتها در ذهن نگه مي داريم، يادمان باشد كه ما زير سلطه ذهن خود هستيم.

« لازمه شاد زيستن جستجوي زيباييها و خوبيهاست»

علت غمگيني انسانها آن است كه زندگي بدانگونه كه او مي خواسته نيست، زندگي ما با آرمانهايي جور در نمي آيد و در نتيجه او را غمگين و افسرده مي كند. ما مي گوئيم : من وقتي خوشحال خواهم بود كه …. فقط خود را فريب داده ايم.
شاد زيستن يك تصميم است. براي شادتر بودن و بهره برداري بيشتر نبايد دنيا را تغيير دهيم. بايد خود را تغيير دهيم. دنيا بي عيب و نقص نيست.
براي شاد بودن دنيا را به همين صورتي كه هست بپذيريم، دنيا همين كه هست. ماه گرد زمين مي چرخد و زمين گرد خورشيد، گلهاي رز شكفته مي شود پرندگان آواز مي خوانند و آدمها ازدواج مي كنند همه اينها بخشي از برنامه بزرگ زندگي است.

۴ راهبرد براي شاد بودن :
1- دنيا را همان طور كه هست در يابيم
2- آرامش خيال و عشق ورزيدن
3- شغل مورد علاقه
4- خنديدن و شوخي

خنديدن زياد حتي فلج را هم مداوا مي كند واز طريق خنده مي شود وضعيت را معكوس به وجود آورد. آندروفيني كه در هنگام خنده در مغز ما تخليه مي شود به ما احساس« پرواز طبيعي» مي دهد و باز دهي سيستم تنفسي درست مانند زماني مي شود كه به ورزش دو پرداخته ايم. بسياري از فيلمها و كتابهاي كمدي مسكن هاي فوق العاده هستند.
خنده درد را تسكين مي دهد و ما تنها زماني ميتوانيم بخنديم كه آسوده خاطر باشيم، و هر چه ميزان اين آسودگي بيشتر باشد، درد را كمتر احساس مي كنيم. ما اغلب وقتي مريض مي شويم كه خود و زندگي را بيش از اندازه جدي مي گيريم. آنچه براي سالم ماندن به آن نياز داريم «خنديدن»‌است.
هنر شاد بودن مستلزم توانايي خنديدن به مشكلات در كوتاه ترين زمان ممكن پس از وقوع آن است. بياييد گاه و بيگاه براي خود خاطر نشان كنيم كه ما انسان هستيم و مانند تمام انسانهاي ديگر ممكن است كارهاي احمقانه از ما سر بزند. نبايد توقع بي عيب و نقص بودن و كامل بودن داشته باشيم.

 در اينجا مي توانيم كودكان را سرمشق خود قرار دهيم. كودك به طور طبيعي و بدون احساس خجالت تقريبا” به همه چيز مي خندد. بچه ها با عطش سيري ناپذير نشاط و شادي قدم به اين جهان مي گذارند.
شرم آور است كه اغلب ما انسانها با رسيدن به بزرگسالي نگرشي را جايگزين مي كنيم كه مي گويد:
«زندگي شوخي بردار نيست» بزرگسالان وقت فراواني را صرف محدود كردن خنده هاي كودك مي كنند و مدام به او تذكر مي دهند: «سر كلاس با صداي بلند نخند»، «موقع غذا خوردن نبايد بخندي» و تا اينكه قسمت اعظم اين طيب خاطر خود به خودي را از كودك مي گيرند.
با شاد بودن احساس بهتر و كارايي بيشتر خواهيم داشت و ديگران نيز از مصاحبت با ما احساس رضايت و خرسندي خواهند كرد.
زندگي آنقدرها هم جدي نيست، بياييد شوخي را جدي تر بگيريم.
به هر چيزي كه فكر كني به طرفش كشيده مي شوي«ضمير نا هشيار»
علت اين است كه اين مسير حركت ذهن هميشه به سوي هر چيز است و نه در جهت گريز از آن ها…. بارها شده كه به خود ما مي گوييم: كه فلان مسئله را نبايد فراموش كنيم و بعدها همان را فراموش مي كنيم. ذهن شما مي تواند از فراموش كردن بگريزد. ذهن بر اساس تصاوير عمل مي كند.
ذهن انسان شبيه به يك كوه يخ است و با آنكه آگاهي ما بيشتر از قسمت بيروني اين كوه اي همان ضمير هشيار است، اما قسمت زيرين يعني ضمير ناهشيار بيشترين تاثير را بر ما دارد. اعمال جسماني و نگرشها و تمام مهارتهاي آموخته شده به ذهن ناهشيار منتقل مي شود.

ضمير ناهشيار مجموع تمام انديشه هاي هشيار ما تا به اين لحظه و تمام انديشه هاي ديگري است كه از طريق تكرار مداوم در ذهن ناهشيار به وديعه گذاشته ايم و اينك شاهد نتايج حاصل از آن در زندگي خود هستيم. اگر مدام به بيماري و ضعف فكر كنيم و درباره آن صحبت كنيم، ضمير ناهشيار ما الگوهاي بيماري را در خود جذب مي كند و ما مستعد يك مزاج بيمار هستيم و بالعكس هم مي تواند اتفاق بيفتد با فكري كه مي كنيم.
انسان هر آنچه را كه در ذهن داشته باشد به سوي خود جذب مي كند. ناپلئون هيل در كتاب برجسته و موفق خود به نام «فكر كنيد و ثروتمند شويد»‌‌‌‌ مي نويسد: مغزها از طريق شايعترين انديشه هايمان خاصيت آهنربايي پيدا مي كند و اين آهنرباها به گونه اي كه براي بشر ناشناخته است افراد، نيروها و موقعيت هايي را كه با ماهيت اين افكار غالب همخواني دارند، به سوي ما جذب مي كنند.
اگر مصمم به شاد زيستن هستيد بايد مواظب حرفهاي خود باشيد:
1- بايد درباره خود به طور مثبت صحبت كنيد.
2- از بي اعتبار ساختن خود بپرهيزيم.
با ناله و گريه و گلايه از خود، دوستان، شغل، خانواده و ديگران نمي توانيم احساس خوبي درباره خود داشته باشيم.
توصيه به كسي كه مي خواهد كسالت را كنار بگذارد و شاد باشد اين است كه«فقط وقتي دهانش را براي حرف زدن باز كند كه حرفي مثبت و سازنده براي گفتن داشته باشد.»
شكر گزاري: ما بايد هميشه به خاطر همه چيزهايي كه در دنيا داريم شكر گزار باشيم. نه فقط از ديدگاه روحاني، بلكه از نظر علمي نيز بايد شكر گزار نعمتهاي خود باشيم و اين كار يك الزام است.
اگر دچار سر درد شديم يادمان باشد كه بقيه اعضاي ما سالم هستند و شكر گزار آنچه كه داريم باشيم نه بيشتر به سر درد و نقصمان بينديشيم. وقتي سپاسگزار نعمتهاي خود هستيم، مركز توجه خود را بر خواسته هاي مطلوب خود قرار مي دهيم.
تلاش:
از حيوانات نيز مي توان درس گرفت، براي شاد زيستن به تلاش نياز است. وقتي غفلت مي كنيم پيشرفتي در امور حاصل نمي شود و اين چيزي است كه هر ناخدايي در مورد كشتي خود، هر ورزشكاري در مورد بدن خود، هر دانشجويي در مورد ذهن خود مي داند.
اشتباه اغلب مردم اين است كه اغلب براي رسيدن به اهداف نهايي كار مي كنند و نه براي لذت از كار كردن و به همين خاطر وقتي كه به اهداف مورد نظر خود نمي رسند دچار ياس و افسردگي مي شوند.
براي اينكه هميشه شاد باشيم اول خود و بعد ديگران را دوست داشته باشيم و براي خودمان ارزش قائل شويم،

همه ما در زندگي با ناملايماتي روبرو هستيم پس بهتر است اين ناملايمات را بعنوان بخشي از فرآيند زندگي بپذيريم، هر چه باشد زندگي تنوع هم مي خواهد به اميد آن روز كه تمامي انسانها بتوانند شاد باشند و شادي را به يكديگر هديه دهند.

تلگرام

مطالب داغ امروز :

حس خجالت در کودکان

خجالت در واقع نوعي ويژگي شخصيتي در كودكان است، نه يك عيب و نقص كه …

چگونه دانش آموز موفقی باشیم؟

۱. برنامه ریزی کنید: هر دانش آموز موفقی نه تنها برای مطالعه، بلکه برای آینده …