پزشکان بدون مرز درمان
خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / مشخصات یک مدرسه بهداشتی و فعالیت های بهداشت محیط در مدارس
تلگرام

مشخصات یک مدرسه بهداشتی و فعالیت های بهداشت محیط در مدارس

مشخصات یک مدرسه بهداشتی

مدرسه : فضاي اجتماعي خاصي است كه آموزش و رشد شخصيت كودكان به روشهاي صحيح و مناسب صورت مي گيرد. 
دانش آموز : فردي است كه بر اساس قوانين موجود در مدرسه ثبت نام و در ساعات معين و تدوين شده به فراگيري مطالب آموزشي مصوب مشغول است
مدرسه تحت پوشش:مدارس دائرو فعالي است كه درمنطقه تحت پوشش قراردارد.(اعم ازدولتي وغيرانتفاعي)
بهداشت محيط مدارس : شامل فعاليتهايي است كه در جهت اجراي ضوابط بهداشتي مدرسه و بمنظور ايجاد مدرسه سالم انجام مي گيريد.
آئين نامه بهداشت محيط مدارس : منظور آئين نامه اي است كه در سال 84 توسط وزراي آمــــوزش و پرورش و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي امضاء‌ گرديده است.
استاندارد 2086 : شماره استاندارد 2086 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
آب آشاميدني : طبق بسته خدمتي  بهداشت آب 
آبخوري : محلي است كه دانش آموزان جهت آشاميدن آب از آن استفاده مي نمايند.
 
آبخوري بهداشتي :
– منظور آبخوري است كه كف و بدنه آن قابل شستشو و داراي شيب مناسب به طرف كف شورو مجهز به شتر گلو بوده و سيستم جمع آوري بهداشتي فاضلاب متصل باشد .(طبق آئين نامه بهداشت محيط مدارس)
دستشويي بهداشتي :

محلي است كه جهت شستشوي دست و روشويي مورد استفاده قرار ميگيرد و ضوابط مندرج در ماده 20 آئين نامه بهداشت محيط مدارس در آن رعايت شده باشد. 
مستراح بهداشتي :

 منظور مستراحي است كه داراي حداقل شرايط زير باشد :
1 – داراي چاه فاضلاب يا مخزن جمع آوري و يا به شبكه جمع آوري عمومي فاضلاب متصل باشد .
2 – داراي ديوار ، سقف و در باشد.
3 – نور اتاقك مستراح كافي باشد .
4 – جريان هوا جهت تهويه وجود داشته باشد ، يعني هواكش برقي يا پنجره توري دار بازشو باشد.
5 – سره مستراح سالم و قابل شستشو باشد (فاقد شكستگي)
6 – كف توالت داراي شيب مناسب به سمت سره بوده و قابل شستشو باشد.
7 – ديواره هاي مستراح تا ارتفاع 150 سانتمتر قابل شستشو باشد
8 – براي شستشو آب دسترسي داشته باشد.
پايگاه تغذيه سالم  (بوفه) بهداشتي : منظور مكاني است است كه حداقل داراي  شرايط زير باشد:
1 – مكان مناسبي داشته باشد .
2 –  داراي ديوار قابل شستشو و بدون درز و شكاف باشد 
3 – كف آن قابل شستشو و مجهز به كف شور باشد و كف شور از طريق شتر گلو به مجراي فاضلاب رو متصل باشد.
4 – سقف بايد صاف و بدون شكاف باشد.
5 – داراي تهويه و نور مناسب باشد .
6 – داراي يخچال مناسب جهت نگهداري مواد غذايي باشد.
7 – متصدي داراي كارت معاينه پزشكي معتبر ، گواهينامه آموزش بهداشت عمومي معتبر و روپوش به رنگ روشن و تميز باشد
8 – در ، پنجره ، قفسه ، ويترين ، ميزكار و …. از جنس مقاوم ،‌سالم ،‌ بدون ترك خوردگي و شكستگي و قابل شستشو باشد.
9 – داراي دستشويي بهداشتي باشد.
10 –  عرضه و فروش مواد خوراكي غير مجاز ، بدون بسته بندي ، فله اي ، فاقد پروانه ساخت ، فاقد پروانه بهداشتي ، فاقد مهر استاندارد ، ‌بدون درج تاريخ مصرف ، تاريخ مصرف گذشته و مواد غذايي كه از نظر ظاهري علائم فساد در آن مشاهده شده است مبادرت نمايند.
مواد خوراكي غير مجاز :

كليه خوراكي هاي غير مجاز كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در بخشنامه هاي مختلف و با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش غير قابل مصرف در مدارس اعلام مي گردد.
دفع بهداشتي فاضلاب :

 منظور سيستم فاضلابي است كه طبق اصول بهداشتي به چاههاي جاذب با مخزن سپتيك و يا شبكه جمع آوري و دفع وصل مي گردد.

فعالیت های بهداشت محیط در مدارس

فعاليت ها:  
1 –  بازديد از مدارس تحت پوشش
2 – ليست كاملي از  مدارس بازديد شده در منطقه تحت پوشش را تهيه مينمايد
3 – بازديد روتين از مدارس
ب – تشكيل پرونده: 
فعاليت ها:
1 – اختصاص يك پوشه به هر مدرسه
2 – ثبت مشخصات مدرسه 
3 – قراردادن يك نسخه از چک ليست تنظيم شده بهداشت محيط مدرسه درداخل پرونده بهداشتي
4 – اختصاص يك پرونده به بهداشت محيط مدارس تحت پوشش (مراكز بهداشتي درماني روستايي)
ارائه خدمت:
فعاليت ها:
1 – تنظيم برنامة زمانبندي بازديد از مدارس
2 – بازديد و كنترل بهداشتي مدارس و اولويت بندي مشكلات بهداشت محيطي مدرسه
3 – تطبيق بند به بند مواد آئين نامه بهداشت محيط با توجه به چک ليست بهداشت محيط مدرسه 
4 – ارزيابي مدرسه از نظر آب آشاميدني و آبخوري و دستشويي
5 – ارزيابي مدرسه از نظر مساحت و فضاي فيزيكي مدرسه و كلاسهاي درس
6 – ارزيابي مدرسه از نظر سيستم دفع فاضلاب و سرويسهاي بهداشتي
7 – ارزيابي مدرسه از نظر عرضه مواد غذايي و اعمال قانون ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ،‌ آرايشي و بهداشتي
8 – ارزيابي مدرسه از نظر ضوابط ارگونومي
9 – ارزيابي مدرسه از نظر ايمني
10 – كنترل و نظارت بر وضعيت ايمني مدرسه ، بهبود موارد ايمني در مدرسه طبق استانداردهاي اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ، سازمان استاندارد و وزارت آموزش و پرورش
11 – ارزيابي مدرسه از نظر جمع آوري زباله
12 – ثبت نواقص بهداشتي موجود در پرونده بهداشتي مدرسه و كارت تعقيب بهداشتي
13 – اعلام نواقص به مدير مدرسه و پيگيري با همكاري آموزش و پرورش  
14 – نمونه برداري از آب مدرسه و ارسال به آزمايشگاه
15 – نظارت بر عرضه و توزيع شير مدرسه طبق دستورالعمل اجرائي با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش  
16 – نمونه برداري از شير و مواد غذايي مدرسه و ارسال به آزمايشگاه (در صورت نياز)
17 – پيگيري نتايج  نمونه برداري آب  
18 – پيگيري نتايج نمونه برداري شير مدرسه طبق دستورالعمل
19 – پيگيري نتايج نمونه برداري مواد غذايي طبق دستورالعمل
20 – پيگيري جهت احداث و بهسازي سرويسهاي بهداشتي مدارس فاقد سرويس بهداشتي با همكاري آموزش و پرورش
21 – نظارت بر اجراي دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در عرضه مواد غذايي مجاز
22 – اعلام نتايج بازرسي از وضعيت بهداشت محيط مدرسه بمنظور رتبه بندي مدارس از لحاظ سلامت محيط به مدير مدرسه

تلگرام

مطالب داغ امروز :

فاضلاب شهرهای ساحلی به دریا ریخته می شود

فاضلاب شهرهای ساحلی به دریا ریخته می شود معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط …

ارگونومی در رایانه

ارگونومي چيست ؟ ارگونومي به عنوان رشته اي از علوم با بدست آوردن بهترين ارتباط …