پزشکان بدون مرز درمان
خانه / آئين نامه هاي پزشكي

آئين نامه هاي پزشكي

شرايط و ضوابط ” ثبت و ورود دارو” در کشور ایران

شرايط و ضوابط ثبت و ورود دارو       شرايط ورود دارو ورود هر نوع دارو از خارج از كشور توسط بخش خصوصی و يا دولتی و ترخيص آن ازگمركات كشور و عرضه و فروش آنها در داخل كشور مستلزم اجازه قبلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و اخذ مجوزهای …

ادامه مطلب »

دستورالعمل مربوط به فرمولاسيون اشكال دارويی توسط اشخاص حقيقی يا حقوقی

دستورالعمل مربوط به فرمولاسيون اشكال دارويی توسط اشخاص حقيقی يا حقوقی       1_ لازم است متقاضی درخواست خود را با ذكر مشخصات كامل داروی مورد نظر به اداره كل امور دارو و مواد مخدر ارسال نمايد. 2_ درخواست فوق در اداره صدرو پروانه بررسی می‌گردد: 1-2- در صورتی كه داروی …

ادامه مطلب »

ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه در کشور ایران

« ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه» الف ـ شرايط تأسيس داروخانه : ماده 1 ) با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ( طبق ماده 11 آئين نامه ) هر شخص واجد شرايط مي تواند درصورت كسب حدنصاب امتياز بشرح زير و تأييد صلاحيت از سوي كميسيون قانوني امور داروخانه …

ادامه مطلب »